Η εννοια του οικοσυστηματος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με φωτογραφίες, βίντεο, σχηματικές απεικονίσεις, σύντομα κείμενα και αφήγηση, παρουσιάζεται η έννοια του οικοσυστήματος, περιγράφονται τα δομικά χαρακτηριστικά του, επισημαίνονται οι σχέσεις αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται ανάμεσα στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και ερμηνεύονται οι όροι: πληθυσμός, βιοκοινότητα, βιότοπος, αυτότροφος οργανισμός (ή παραγωγός), ετερότροφος οργανισμός, καταναλωτής πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης τάξης, αποικοδομητής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους μαθητές προκειμένου να εξοικειωθούν με έννοιες και όρους της Οικολογίας που αφορούν στα οικοσυστήματα και στα βασικά χαρακτηριστικά της δομής τους.
Εναλλακτικά, το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως εποπτικό υλικό με στόχο την παρουσίαση της οργάνωσης των οικοσυστημάτων και ως έναυσμα για τη διερεύνηση της δομής ενός φυσικού οικοσυστήματος της περιοχής του σχολείου. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δραστηριότητας, οι μαθητές μπορούν να διακρίνουν τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του τοπικού οικοσυστήματος, να αναγνωρίσουν ζωικούς και φυτικούς πληθυσμούς του, να αναφερθούν σε σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους οργανισμούς του ίδιου και διαφορετικών πληθυσμών της βιοκοινότητας (αναπαραγωγικές, τροφικές κ.ά.) και να περιγράψουν αλληλεπιδράσεις των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων του οικοσυστήματος.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
12035.709 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:05:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8085
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΝΑΥΣΙΚΑ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία > Οργανισμοί και Περιβάλλον Organisms and EnvironmentΟργανισμοί και Περιβάλλον > Οργάνωση Οικοσυστημάτων Organization of EcosystemsΟργάνωση Οικοσυστημάτων
Βιολογία BiologyΒιολογία > Οργανισμοί και Περιβάλλον Organisms and EnvironmentΟργανισμοί και Περιβάλλον > Ροή Ενέργειας Energy FlowΡοή Ενέργειας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Παναγιώτης Σούπος, Μαρία Καραβελάκη, Ευθυμία Βλαχοπούλου, Ανδρέας Πομπόρτσης
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Μάγδα Γρηγορίου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ