Ομοιοστατικος μηχανισμος θερμορρυθμισης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παρουσίαση του μηχανισμού ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος των ομοιόθερμων οργανισμών. Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει σχηματικές απεικονίσεις, επεξηγηματικά κείμενα και έξι ερωτήματα διπλής επιλογής που αφορούν: (i) στη διάκριση των ζωικών οργανισμών σε ομοιόθερμους και ποικιλόθερμους, (ii) στoν μηχανισμό θερμορρύθμισης των ομοιόθερμων ζωικών οργανισμών, στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα που τον ενεργοποιούν, στο θερμοκρασιακό εύρος που επιτρέπει τη λειτουργία του και στο είδος της ανάδρασης που εκδηλώνεται, (iii) στις αναλογίες που εμφανίζουν ο ομοιοστατικός μηχανισμός θερμορρύθμισης των οργανισμών και τα άβια συστήματα θερμορρύθμισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό ως εποπτικό-υποστηρικτικό υλικό προκειμένου οι μαθητές: α. να κατανοήσουν το κριτήριο διάκρισης των ζωικών οργανισμών σε ομοιόθερμους και ποικιλόθερμους, β. να γνωρίσουν τον μηχανισμό διατήρησης σταθερής της θερμοκρασίας στον ανθρώπινο οργανισμό, τους παράγοντες που τον ενεργοποιούν και τα όρια των μεταβολών που επιτρέπουν τη λειτουργία του, γ. να αντιληφθούν ότι ο ομοιοστατικός μηχανισμός θερμορρύθμισης απαιτεί ενέργεια και τη συντονισμένη λειτουργία διαφορετικών οργάνων και συστημάτων (νευρικού, ενδοκρινικού συστήματος κ.ά.), δ. να συγκρίνουν το σύστημα της θερμορρύθμισης των ομοιόθερμων οργανισμών με τεχνητά συστήματα θερμορρύθμισης και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές. Τα ερωτήματα διπλής επιλογής που περιλαμβάνονται στο μαθησιακό αντικείμενο, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη πιθανών λανθασμένων αντιλήψεων των μαθητών και στον μετασχηματισμό τους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
522.803 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:30:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8419
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία > Άνθρωπος και Υγεία Human Being and HealthΆνθρωπος και Υγεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αγγελική Τρικαλίτη
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Σπύρος Αβραμιώτης, Γιώργος Καπελώνης, Αθηνά Καραμπάτσα, Θεόδωρος Καρβουνίδης, Αγγελική Τρικαλίτη, Σοφία Χιδίρογλου
μέλος τεχνικής ομάδας: Στέλιος Χωριανόπουλος, Γιώργος Καπελώνης, Θεόδωρος Καρβουνίδης
επιμέλεια: Σοφία Χιδίρογλου
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Παύλος Σινιγάλιας
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Αγγελική Τρικαλίτη
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Μάγδα Γρηγορίου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ