Μηχανικη - Η μελετη των δυναμεων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δραστηριότητα δημιουργίας νοητικού χάρτη με θέμα τη Μηχανική. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές όρους που αφορούν στις δυνάμεις. Στους μαθητές δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν τα κενά του νοητικού χάρτη, χρησιμοποιώντας σωστά τη σχετική ορολογία. Παράλληλα, το μαθησιακό αντικείμενο προσφέρεται, προκειμένου οι μαθητές να συνδέσουν τις δυνάμεις με την αλλαγή της κινητικής κατάστασης και την παραμόρφωση των σωμάτων, καθώς και για να διακρίνουν τις παραμορφώσεις σε μόνιμες και προσωρινές. Ακόμη, ο νοητικός χάρτης συμβάλλει, ώστε οι μαθητές να εμπεδώσουν ότι η τριβή εμφανίζεται, όταν προσπαθούμε να θέσουμε σε κίνηση ένα σώμα, να κατανοήσουν ότι το βάρος είναι δύναμη, να αναγνωρίσουν την πίεση ως αποτέλεσμα άσκησης δύναμης και να διαχωρίσουν την υδροστατική από την ατμοσφαιρική πίεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές συσχετίζουν τις διάφορες έννοιες μεταξύ τους και δημιουργούν δυναμικά τον νοητικό χάρτη. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές, δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής μάθησης. Εναλλακτικά, μπορεί να κάνει επίδειξη, με στόχο να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και να προκαλέσει συζήτηση και διαπραγμάτευση των εννοιών στην τάξη. Το μαθησιακό αντικείμενο συνδυάζει έννοιες της Μηχανικής, όποτε προτείνεται να χρησιμοποιηθεί κατά τον αναστοχασμό / εμπέδωση. Η διαγραμματική αναπαράσταση, μάλιστα, επιτρέπει την κατανόηση των εννοιών και των διασυνδέσεων μεταξύ τους. Ακόμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μορφή ομαδικής άσκησης στην τάξη ή με μορφή επαναληπτικής άσκησης στο σπίτι.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 12
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/x-shockwave-flash
ΜΕΓΕΘΟΣ
148.621 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8459
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Φυσική PhysicsΦυσική > Δυνάμεις και Κινήσεις Forces and motionsΔυνάμεις και Κινήσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > εξάσκηση και πρακτική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Παναγιώτης Κωστάκης
υπεύθυνος περιεχομένου: Βαγγέλης Κολτσάκης
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Τάσος Μικρόπουλος
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Νικηφόρος Παπαχρήστος
εμπλουτισμός μεταδεδομένων: Μάνθος Πατρινόπουλος
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τάσος Μικρόπουλος, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ