Ροη ενεργειας στα οικοσυστηματα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με σχηματικές απεικονίσεις και επεξηγηματικά κείμενα, παρουσιάζεται η έννοια της τροφικής πυραμίδας (τροφική πυραμίδα ενέργειας, βιομάζας, πληθυσμού), ερμηνεύονται οι απώλειες ενέργειας κατά τη ροή της ανάμεσα στους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος και περιγράφεται το φαινόμενο της βιοσυσσώρευσης. Το μαθησιακό αντικείμενο ολοκληρώνεται με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και επιλογής σωστού/λάθους, που αφορούν: α. στη ροή της ύλης και της ενέργειας στα οικοσυστήματα, β. στα χαρακτηριστικά των τροφικών πυραμίδων και γ. στις αυξημένες συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών στους ιστούς των οργανισμών των ανώτερων τροφικών επιπέδων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να αξιοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό ως υποστηρικτικό - εποπτικό υλικό προκειμένου οι μαθητές: (i) να εξοικειωθούν με τους όρους ετερότροφος και αυτότροφος οργανισμός, παραγωγός, πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής καταναλωτής, αποικοδομητής, μεικτή και καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα, τροφική πυραμίδα και τροφικό επίπεδο, (ii) να γνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης των ποσοτικών τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος (τροφικές πυραμίδες ενέργειας, βιομάζας, πληθυσμού) και να κατανοήσουν τις αιτίες της σταδιακής μείωσης της ενέργειας από το κατώτερο προς τα ανώτερα επίπεδα των τροφικών πυραμίδων, (iii) να συσχετίσουν τη ρύπανση που προκαλείται από τη χρήση παρασιτοκτόνων και εντομοκτόνων, την απόθεση ραδιενεργών αποβλήτων κ.ά. με το φαινόμενο της βιοσυσσώρευσης και τις αρνητικές συνέπειές του για τους οργανισμούς των ανώτερων τροφικών επιπέδων.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
626.929 (KΒ)
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:45:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8673
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0 (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Βιολογία BiologyΒιολογία > Οργανισμοί και Περιβάλλον Organisms and EnvironmentΟργανισμοί και Περιβάλλον > Ροή Ενέργειας Energy FlowΡοή Ενέργειας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συντονιστής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Αγγελική Τρικαλίτη
μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Σπύρος Αβραμιώτης, Γιώργος Καπελώνης, Αθηνά Καραμπάτσα, Θεόδωρος Καρβουνίδης, Αγγελική Τρικαλίτη, Σοφία Χιδίρογλου
μέλος τεχνικής ομάδας: Στέλιος Χωριανόπουλος, Γιώργος Καπελώνης, Θεόδωρος Καρβουνίδης
επιμέλεια: Σοφία Χιδίρογλου
υπεύθυνος παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Παύλος Σινιγάλιας
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Αγγελική Τρικαλίτη
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: Μάγδα Γρηγορίου
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ