'Αμμος και διοξειδιο του πυριτιου
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο ασχολείται με το διοξείδιο του πυριτίου, και παρουσιάζει μερικές από τις φυσικές ιδιότητές του, όπως η σκληρότητά του, η διαύγεια του και η αθραυστότητά του καθώς και χημικές ιδιότητές του.

EDUCATIONAL DESCRIPTION
Στο παρών μαθησιακό αντικείμενο ο εκπαιδευτικός μπορεί με την μορφή παιχνιδιού να αποδώσει εργασίες στους μαθητές σε μικρές ομάδες 2 ή 3 ατόμων, με θέμα τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του διοξειδίου του πυριτίου .Οι μαθητές αντλώντας σχετικές πληροφορίες που λαμβάνουν κατά τη μελέτη προτεινόμενων σελίδων στο διαδίκτυο, μπορούν να βρουν πως τις εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος στην καθημερινότητα του, να τις παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης και αντίστοιχα όποια ομάδα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους να κερδίσει.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
11212.963 (KΒ)
TYPICAL LEARNING TIME
0:05:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8697
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Photodentro LOR
METADATA PROVIDER
Photodentro LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Elements and chemical compounds > Semimetals or Metalloids
TEACHING APPROACH
behaviourist > programmed instruction
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to remember
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
adaptation: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
subcontract leader / coordinator: Αντώνης Μπομπέτσης, Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος
supervising and monitoring authority: ΙΕΠ
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΕΠ
publisher: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
subcontract:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE