Ανθρακικα αλατα και διοξειδιο του ανθρακα
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο παρουσιάζει τα ανθρακικά άλατα, το διοξείδιο του άνθρακα και τις χρήσεις του στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.

EDUCATIONAL DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν, ότι το διοξείδιο του άνθρακα έχει διάφορες χρήσεις στην καθημερινότητα μας όπως π.χ. χρησιμοποιείται στα ανθρακούχα ποτά, ως πυροσβεστικό μέσο και με τη μορφή του "ξηρού πάγου" ως ψυκτικό μέσο, επιτυγχάνοντας έτσι την αναδόμηση της γνώσης τους.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
9541.52 (KΒ)
TYPICAL LEARNING TIME
0:06:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8713
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Elements and chemical compounds
TEACHING APPROACH
cognitivist > direct instruction
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to remember
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
adaptation: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
subcontract leader / coordinator: Αντώνης Μπομπέτσης, Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος
supervising and monitoring authority: ΙΕΠ
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΕΠ
publisher: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
subcontract:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE