Επιδραση των βασεων στο χρωμα των δεικτων
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο παρουσιάζει σε βίντεο πείραμα, που αναπαριστάνει την επίδραση δύο βάσεων (υδροξείδιο του νατρίου και ασβεστόνερο) στο χρώμα των δείκτη, στην προκειμένη περίπτωση στο ζωμό του κόκκινου λάχανου. Παράλληλα εμπεριέχει και ένα εικονικό εργαστήριο Χημείας, όπου ο χρήστης μπορεί να πειραματιστεί, να εξοικειωθεί με τη χρήση των φυσικών και εργαστηριακών δεικτών αλλά και κατανοήσει τη συμπεριφορά των δεικτών σε βασικά διαλύματα.

EDUCATIONAL DESCRIPTION
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για εξάσκηση των μαθητών στη σχολική αίθουσα με χρήση διαδραστικού πίνακα ή εποπτικού μέσου, αποσκοπώντας στο να μελετήσουν οι μαθητές τη διαφορά της αλλαγής χρώματος ενός δείκτη σε βασικό διάλυμα αλλά και της αλλαγής τόνου χρώματος ενός διαλύματος που περιέχει δείκτη λόγω αραίωσης, αφού καθώς μέσω της διάδρασης επιτυγχάνεται και η ουσιαστικότερη αναδόμηση της γνώσης.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
9856.988 (KΒ)
TYPICAL LEARNING TIME
0:15:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/8931
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Elements and chemical compounds > Acids - Bases - Salts
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process > to understand
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
adaptation: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
educational validator: Λίτσα Παυλάτου
subcontract leader / coordinator: Αντώνης Μπομπέτσης, Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος
supervising and monitoring authority: ΙΕΠ
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Κωνσταντίνα Δαλακώστα
metadata validator: Κωνσταντίνα Δαλακώστα, Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΕΠ
publisher: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
subcontract:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE