Το εδαφος του πλανητη μας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εκπαιδευτικό σενάριο για το έδαφος του πλανήτη. Σκοπός του σεναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την υποβάθμιση του εδάφους (απορρίμματα, ρύπανση, αποψίλωση, υπερεκμετάλλευση) και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Μέσω των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, εξετάζεται η σημασία του εδάφους και του υπεδάφους τόσο για τη ζωή στον πλανήτη όσο και για επιμέρους ανθρώπινες δραστηριότητες. Ακόμη, μελετώνται τα προβλήματα της ερημοποίησης, αλατοποίησης, διάβρωσης και γενικότερης υποβάθμισης του εδάφους και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου. Τέλος, εξετάζεται το ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη, εξαιτίας της εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων και της χρήσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει φύλλα εργασίας για τους μαθητές, οδηγίες παιδαγωγικής αξιοποίησης για τον εκπαιδευτικό, οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης του λογισμικού, καθώς και μια εφαρμογή πολλαπλών δραστηριοτήτων με μορφή ιστοσελίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί επιστήμονες σε δράση για την προστασία του πλανήτη» και προτείνεται να αναπτυχθεί σε έξι διδακτικές ώρες. Οι μαθητές καθοδηγούνται από Ομάδα Παιδιών-Ερευνητών, για να μελετήσουν παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα μέσω συνεργατικής διερεύνησης (κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γνώσης), συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων (ερευνητική, αναστοχαστική και κριτική διάσταση της γνώσης) και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Ακόμη, μέσω του μαθησιακού αντικειμένου, παρέχεται πρόσβαση σε πρόσθετες διαδικτυακές πηγές, δυνατότητα αλληλεπίδρασης με μικρόκοσμους του λογισμικού Microworlds Pro, κατασκευής μοντέλων και εννοιολογικών χαρτών με το λογισμικό «Δημιουργός Μοντέλων ΙΙ» και δημιουργίας ψηφιακών τεχνημάτων (artifacts).


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 12
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip
ΜΕΓΕΘΟΣ
108583.886 (KΒ)
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Για καλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου προτείνεται η χρήση του πρόσθετου ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΙΙ (Πηνελόπη), καθώς και των λογισμικών Microworlds Pro και ΑΒΑΚΙΟ (E-SLATE) Ι.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/9343
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΝΗΡΗΙΔΕΣ)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΕΚΔΟΣΗ
1.0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον Man-made environmentΑνθρωπογενές περιβάλλον > Ανάπτυξη DevelopmentΑνάπτυξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Παναγιώτης Κόκκοτας, Παναγιώτης Πήλιουρας, Κατερίνα Μαλαμίτσα, Μύρωνας Μαυρογιαννάκης, Ευθύμης Σταμούλης, Αντώνης Αντωνίου, Δημήτρης Λαθούρης
επικύρωση αντικειμένου: Κατερίνα Κλωνάρη
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Παναγιώτης Κόκκοτας
φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: Κατερίνα Κλωνάρη, Τζένη Οικονομίδου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΙΤΥΕ
εκδότης: ΙΤΥΕ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
δράση:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ