Μετρησεις ηλεκτρικων μεγεθων με πολυμετρο Εργαστηριακη Άσκηση με προγραμμα προσομοιωσης του Phet Colorado
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πολύμετρο είναι ένα ηλεκτρολογικό/ηλεκτρονικό όργανο το οποίο μετράει την τάση, την ένταση και την αντίσταση σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Μπορεί να είναι μια φορητή συσκευή χρήσιμη για τη εύρεση ελαττωμάτων και τον έλεγχο ηλεκτρικής συνέχειας, ένα όργανο που μπορεί να μετρά με μεγάλη ακρίβεια, να εποπτεύει την απόδοση πολλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων, να ανιχνεύει ηλεκτρικά προβλήματα σε οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τα πολύμετρα συνδέονται με συγκεκριμένο και διαφορετικό μεταξύ τους τρόπο για τη μέτρηση καθενός από τα παραπάνω ηλεκτρικά μεγέθη. Η παρουσίαση αυτού -του απαραίτητου για κάθε μελλοντικό επαγγελματία ηλεκτρολόγο- οργάνου μέτρησης και ελέγχου σε αυτό το σενάριο, έχει στόχο την παρα-στατική αποτύπωση όλων των απαραίτητων εννοιών που σχετίζονται με το πολύμετρο. Η κινητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών επιχειρείται να επιτευχθεί με εναλλακτικές μορφές παρουσίασης και διαφορετικές μορφές διαδραστικών εργαλείων και φύλλων εργασίας. Η ομαδοσυνεργατική μάθηση αποτελεί βασικό στόχο του σεναρίου και επιτελείται μέσω της χρήσης Η/Υ (computer supporter collaborative learning) και γενικότερα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, έτσι ώστε πέρα από την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του σεναρίου, να εξασφαλίζεται η ταυτό-χρονη ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, χρήσιμων για τη μελλοντική επαγγελματική και προσωπική ζωή των μαθητών.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 1. Να χρησιμοποιείται με ορθό, ασφαλή και κατάλληλο τρόπο το όργανο (πολύμετρο) προκειμένου να μετρούνται τα ηλεκτρικά μεγέθη (U,I,R) στα διάφορα ηλεκτρικά κυκλώματα 2. Να συνδέεται κατάλληλα το όργανο μέτρησης (πολύμετρο) στο υπό μέτρηση κύκλωμα (σειρά ή παράλληλα) προκειμένου να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες μετρήσεις κάθε μεγέθους 3. Να πραγματοποιούνται οι μετρήσεις υπό κατάλληλες συνθήκες (με ή χωρίς τάση) 4. Να επιλέγονται οι σωστές περιοχές μέτρησης του οργάνου που αντιστοιχούν στη μέτρηση του αντίστοιχου μεγέθους 5. Να ρυθμίζεται το όργανο στη σωστή κλίμακα κάθε περιοχής μέτρησης, προκειμένου να λαμβάνεται σωστά κάθε μέτρηση 6. Να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ηλεκτρικής συνέχειας σε ένα κύκλωμα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Υλικοτεχνική υποδομή: Η/Υ, σύνδεση στο Διαδίκτυο, προβολικό σύστημα (projector), οθόνη προβολής, ηχεία, εργαστηριακά πολύμετρα, αγωγοί, φις Χώρος διεξαγωγής εκπαιδευτικού σεναρίου: Σχολικό εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Τομέα Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής Η παρούσα εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις δυνατότητες και τους τρόπους μέτρησης των τριών βασικών ηλεκτρικών μεγεθών (Τάση U, Ένταση Ι, Αντίσταση R) ηλεκτρικών κυκλωμάτων που περιέχονται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να κατανοήσουν τον διαφορετικό τρόπο σύνδεσης του οργάνου για κάθε μία από τις μετρήσεις των παραπάνω μεγεθών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 20
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
ΜΕΓΕΘΟΣ
586.549 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8525/1576
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ηλεκτρολογία Electrical EngineeringΗλεκτρολογία > Ηλεκτροτεχνία Electric Circuit AnalysisΗλεκτροτεχνία > Διατάξεις - Όργανα μέτρησης Electric measumentsΔιατάξεις - Όργανα μέτρησης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
συγγραφέας σεναρίου: ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
εκδότης: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ