Πολυμερη και μονομερη
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Δραστηριότητα διερεύνησης με θέμα τη δημιουργία διαφορετικών ειδών πολυμερών μέσα σε ένα δοχείο αντίδρασης πολυμερισμού. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να αξιοποιήσουν οι μαθητές την οπτικοποίηση, προκειμένου να σχηματίσουν ένα ομοπολυμερές και ένα ετεροπολυμερές. Πιο αναλυτικά, μέσω της οπτικοποίησης, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να πειραματιστούν με διαφορετικά είδη μονομερών και να δημιουργήσουν αλυσίδες πανομοιότυπων ή διαφορετικών μονάδων.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
13 - 16
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
2363.062 (KΒ)
OTHER TECHNICAL REQUIREMENTS
Τοπική εκτέλεση: Βιβλιοθήκη Concord (περιλαμβάνεται στο αρχείο .zip)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10397
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
The Concord Consortium (The Concord Consortium), ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Elements and chemical compounds Elements and chemical compoundsElements and chemical compounds
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > conceptual
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
localisation: Χρυσάνθη Τζιωρτζιώτη
translation: Χρυσάνθη Τζιωρτζιώτη, Στέφανος Γιαγτζόγλου
technical localisation team member: Γιώργος Μπιρμπίλης
localisation scientific coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
original version creator: The Concord Consortium
METADATA CONTRIBUTORS
metadata validator: Τζένη Οικονομίδου
scientific metadata coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: The Concord Consortium, ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image seal image metadata seal image
LICENSE