Ο νομος της παγκοσμιας ελξης και ο νομος του Coulomb
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Οπτικοποίηση της βαρυτικής και ηλεκτρικής αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ακίνητων σωμάτων, με στόχο τη μελέτη των νόμων παγκόσμιας έλξης και Coulomb. Το μαθησιακό αντικείμενο προσφέρεται, προκειμένου ο χρήστης να διερευνήσει τα φαινόμενα μεταβάλλοντας τις μάζες και τα φορτία των σωμάτων, καθώς και τη μεταξύ τους απόσταση, και να παρατηρήσει τις αντίστοιχες μεταβολές των δυνάμεων. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των δυνάμεων συναρτήσει της απόστασης.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
144.565 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10482
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Physics PhysicsPhysics > Electricity and Magnetism Electricity and MagnetismElectricity and Magnetism > Coulomb's law Coulomb's lawCoulomb's law
Physics PhysicsPhysics > Fields of forces Fields of forcesFields of forces > Gravitational field Gravitational fieldGravitational field
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > conceptual
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Παύλος Γκαϊντατζής
technical implementer: Παύλος Γκαϊντατζής, Τάσος Μικρόπουλος
team coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
editor: Νικηφόρος Παπαχρήστος
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Παύλος Γκαϊντατζής
metadata validator: Τζένη Οικονομίδου
scientific metadata coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE