Ηλεκτρομαγνητικο κυμα
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Οπτικοποίηση του τρόπου διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος στον χώρο. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι να διαπιστωθεί η σχέση ανάμεσα στο μήκος κύματος (χρώμα φάσματος) και τη συχνότητα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αυξομειώσει το μήκος κύματος στο φάσμα του ορατού, να μεταβάλει την οπτική γωνία θέασης του φαινομένου, καθώς και να επιλέξει τον τρόπο προβολής του.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
7067.237 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10458
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Physics PhysicsPhysics > Oscillations and waves Oscillations and wavesOscillations and waves > Electromagnetic wave Electromagnetic waveElectromagnetic wave
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > conceptual
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Παύλος Γκαϊντατζής
technical implementer: Παύλος Γκαϊντατζής
editor: Νικηφόρος Παπαχρήστος, Τάσος Μικρόπουλος
team coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
scientific coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Παύλος Γκαϊντατζής
metadata validator: Νικηφόρος Παπαχρήστος, Τζένη Οικονομίδου
scientific metadata coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE