Επιδραση οξεος σε μεταλλα
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Εικονικό πείραμα κατά το οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει την επίδραση που μπορεί να έχει το αραιό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος σε ένα μέταλλο, όπως ο σίδηρος, ο χαλκός ή ο ψευδάργυρος, ανάλογα με το αν πραγματοποιείται αντίδραση απλής αντικατάστασης. Μετά την ολοκλήρωση του πειράματος, ο χρήστης μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση που ακολουθεί ή και να επαναλάβει τη διαδικασία, επιλέγοντας διαφορετικό μέταλλο.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
14 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
1869.855 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10505
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Chemical reactions Chemical reactionsChemical reactions > Types of chemical reactions Types of chemical reactionsTypes of chemical reactions
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > procedural
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Γιώργος Κορακάκης
technical implementer: Γιώργος Κορακάκης
editor: Νικηφόρος Παπαχρήστος
team coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
scientific coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
instructional designer: Τάσος Μικρόπουλος
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Τζένη Οικονομίδου
scientific metadata coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE