Περιεκτικοτητα διαλυματων στα εκατο βαρος προς βαρος (% w/w)
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Εικονικό εργαστήριο στο οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρασκευάσει διαλύματα ζαχαρόνερου και αλατόνερου συγκεκριμένης περιεκτικότητας % w/w. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η γνωριμία του χρήστη με τα όργανα του εργαστηρίου και η χρήση των οργάνων αυτών με τη σωστή σειρά για την εκτέλεση του πειράματος. Μετά την ολοκλήρωση του πειράματος, υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης, καθώς και εκ νέου προσπάθειας.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
259.33 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10503
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Change of matter > Solutions
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > procedural
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Γιώργος Κορακάκης
technical implementer: Γιώργος Κορακάκης
editor: Νικηφόρος Παπαχρήστος
team coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
scientific coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
instructional designer: Τάσος Μικρόπουλος
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Τζένη Οικονομίδου
scientific metadata coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE