Αραιωση διαλυματος και αναμειξη διαλυματων
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Εικονικό πείραμα κατά το οποίο ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει πώς μεταβάλλεται η συγκέντρωση ενός διαλύματος κατά την αραίωση ή ποια είναι η συνολική τελική συγκέντρωση κατά την ανάμειξη διαλυμάτων ίδιας ουσίας με διαφορετικές συγκεντρώσεις.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
390.638 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10496
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Change of matter Change of matterChange of matter > Solutions SolutionsSolutions
TEACHING APPROACH
cognitivist > direct instruction
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > procedural
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Γιώργος Κορακάκης
technical implementer: Γιώργος Κορακάκης
editor: Νικηφόρος Παπαχρήστος
team coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
scientific coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
instructional designer: Τάσος Μικρόπουλος
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Τζένη Οικονομίδου
scientific metadata coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE