Μοριακοι τυποι υδρογονανθρακων
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Άσκηση αντιστοίχισης με θέμα τους μοριακούς τύπους των υδρογονανθράκων. Σκοπός της άσκησης είναι να τοποθετηθούν στα σωστά πλαίσια οι μοριακοί τύποι που αντιστοιχούν στα τρισδιάστατα μόρια που εμφανίζονται στην οθόνη. Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχει τη δυνατότητα περιστροφής του κάθε μορίου και προβολής του είτε σε μεγαλύτερο μέγεθος είτε σε ξεχωριστό παράθυρο.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
1899.058 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10498
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Organic chemistry Organic chemistryOrganic chemistry > Nomenclature NomenclatureNomenclature
TEACHING APPROACH
behaviourist > drill and practise
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > procedural
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Γιώργος Κορακάκης
technical implementer: Γιώργος Κορακάκης
editor: Νικηφόρος Παπαχρήστος
team coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
scientific coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
instructional designer: Τάσος Μικρόπουλος
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Τζένη Οικονομίδου
scientific metadata coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE