Μοριακη γεωμετρια
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Αναπαράσταση τρισδιάστατων μοντέλων διαφόρων μορίων, με σκοπό τη μελέτη τους. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα μοντέλα των μορίων CO2, BF3, SO2, CH4, NH3, H2O, PCL5, SF4 και CIF3. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να περιστρέψει και να μεγεθύνει / σμικρύνει κάθε μόριο, ώστε να το παρατηρήσει από διάφορες οπτικές γωνίες.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
6080.897 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10499
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρo LOR
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry > Atoms and molecules > Types of bonds
Chemistry > Atoms and molecules > Periodic Table
TEACHING APPROACH
cognitivist
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > process
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Παύλος Γκαϊντατζής
technical implementer: Παύλος Γκαϊντατζής
editor: Νικηφόρος Παπαχρήστος
team coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
scientific coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
pedagogical coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Παύλος Γκαϊντατζής
metadata validator: Τζένη Οικονομίδου
scientific metadata coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
 
 
LICENSE