Οι φυσικες καταστασεις της υλης
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Διαδραστικός εννοιολογικός χάρτης με θέμα τις φυσικές καταστάσεις της ύλης. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση στη σχετική ορολογία. O χρήστης συμπληρώνει κόμβους / έννοιες και συνδέσμους σε έναν προσχηματισμένο εννοιολογικό χάρτη, επιλέγοντας από διαθέσιμες λέξεις / φράσεις, με σκοπό να τον ολοκληρώσει ορθά. Μετά την ολοκλήρωση, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ποιες από τις τοποθετήσεις του ήταν ορθές και να συνεχίσει την προσπάθεια.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
12 - 15
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
193.012 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10488
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Physics PhysicsPhysics > States of matter States of matterStates of matter > Liquids, solids, gases Liquids, solids, gasesLiquids, solids, gases
TEACHING APPROACH
behaviourist > drill and practise
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > conceptual
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
technical implementer: Γιώργος Νταλάκας
team coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
scientific coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
creator: Τάσος Μικρόπουλος
editor: Νικηφόρος Παπαχρήστος
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Νικηφόρος Παπαχρήστος, Αντώνης Σακελλάριος
metadata validator: Νικηφόρος Παπαχρήστος, Τζένη Οικονομίδου
scientific metadata coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE