Τα καθαρα υλικα σωματα
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Διαδραστικός εννοιολογικός χάρτης με θέμα τα καθαρά υλικά σώματα και την κατηγοριοποίησή τους σε στοιχεία και χημικές ενώσεις. Στόχος του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση στη σχετική ορολογία. O χρήστης συμπληρώνει κόμβους / έννοιες και συνδέσμους σε έναν προσχηματισμένο εννοιολογικό χάρτη, πληκτρολογώντας τις κατάλληλες λέξεις, με σκοπό να τον ολοκληρώσει ορθά. Το μαθησιακό αντικείμενο δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να ελέγξει την ορθότητα των επιλογών του, να δεχτεί βοήθεια ή και να αποκαλύψει τη σωστή λέξη, καθώς και να συνεχίσει την προσπάθεια.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
9 - 12
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
228.903 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10492
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Physics PhysicsPhysics > Atoms and nuclei Atoms and nucleiAtoms and nuclei
Chemistry ChemistryChemistry > Elements and chemical compounds Elements and chemical compoundsElements and chemical compounds
TEACHING APPROACH
behaviourist > drill and practise
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > conceptual
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
technical implementer: Γιώργος Νταλάκας
team coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
scientific coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
creator: Τάσος Μικρόπουλος, Αντώνης Σακελλάριος
editor: Νικηφόρος Παπαχρήστος
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Νικηφόρος Παπαχρήστος, Αντώνης Σακελλάριος, Τάσος Μικρόπουλος
metadata validator: Νικηφόρος Παπαχρήστος, Τζένη Οικονομίδου
scientific metadata coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE