Ομαλη κυκλικη κινηση και απλη αρμονικη ταλαντωση
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Προσομοίωση της ομαλής κυκλικής κίνησης, που δίνει τη δυνατότητα συγκριτικής μελέτης της κίνησης με την απλή αρμονική ταλάντωση. Το μαθησιακό αντικείμενο επιτρέπει στον χρήστη να περιστρέψει το επίπεδο της κίνησης και να προβάλει την τροχιά, την επιβατική ακτίνα, τη γραμμική ταχύτητα και επιτάχυνση, τη γωνιακή ταχύτητα, την κεντρομόλο επιτάχυνση, καθώς και τις ορθογώνιες συντεταγμένες, το τόξο, τη γωνία και το τόξο που διανύεται.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
491.41 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10481
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Physics PhysicsPhysics > Forces and motions Forces and motionsForces and motions > Angular velocity Angular velocityAngular velocity
Physics PhysicsPhysics > Forces and motions Forces and motionsForces and motions > Centripetal acceleration Centripetal accelerationCentripetal acceleration
Physics PhysicsPhysics > Oscillations and waves Oscillations and wavesOscillations and waves > Simple harmonic motion Simple harmonic motionSimple harmonic motion
TEACHING APPROACH
cognitivist > inquiry learning
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > conceptual
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Δημήτρης Αγγελής
technical implementer: Δημήτρης Αγγελής
editor: Νικηφόρος Παπαχρήστος
team coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
scientific coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
pedagogical coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Νικηφόρος Παπαχρήστος
metadata validator: Νικηφόρος Παπαχρήστος, Τζένη Οικονομίδου
scientific metadata coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE