Πρωτοταγεις, δευτεροταγεις και τριτοταγεις αλκοολες
METADATA PROVIDER   
 
LEARNING OBJECT PROVIDER  
 
DESCRIPTION
Διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο, που περιλαμβάνει τα τρισδιάστατα μοντέλα τριών αλκοολών. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι να παρατηρήσουν οι μαθητές τις τρισδιάστατες δομές, να τις συγκρίνουν και, στη συνέχεια, να τις κατατάξουν σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς ή τριτοταγείς αλκοόλες. Μέσα από συνοδευτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου, δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους μαθητές να επαληθεύσουν ή όχι τις προβλέψεις τους και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους. Να σημειωθεί, τέλος, ότι τα τρισδιάστατα σχήματα έχουν τη δυνατότητα να περιστρέφονται και να αλλάζουν μέγεθος.


LEARNER CHARACTERISTICS
EDUCATIONAL CONTEXT
TYPICAL AGE RANGE
15 - 18
INTENDED END USER
TECHNICAL INFORMATION
REFERENCE URL
RESOURCE URL
FORMAT
application/zip
SIZE
2263.845 (KΒ)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8521/10789
ADDITIONAL INFORMATION
LEARNING OBJECT PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
METADATA PROVIDER
Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα
QUALITY SEALS OF LEARNING OBJECT
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
QUALITY SEALS OF METADATA
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
VERSION
1.0
CLASSIFICATION
LEARNING RESOURCE TYPE
SUBJECT AREA
Chemistry ChemistryChemistry > Organic chemistry Organic chemistryOrganic chemistry > Alcohol - Ethers Alcohol - EthersAlcohol - Ethers
TEACHING APPROACH
behaviourist > drill and practise
EDUCATIONAL OBJECTIVE
cognitive > knowledge > meta – cognitive
CONTRIBUTION
LEARNING OBJECT CONTRIBUTORS
creator: Γιώργος Κορακάκης
technical implementer: Γιώργος Κορακάκης
editor: Νικηφόρος Παπαχρήστος
scientific coordinator: Τάσος Μικρόπουλος
instructional designer: Τάσος Μικρόπουλος
METADATA CONTRIBUTORS
metadata author: Γιώργος Κορακάκης
metadata validator: Τζένη Οικονομίδου
LEARNING OBJECT / METADATA LICENCING & PUBLISHING
licensor: ΙΤΥΕ
publisher: ΙΤΥΕ
metadata licensor: ΙΤΥΕ
metadata publisher: ΙΤΥΕ
FUNDING INFORMATION
LEARNING OBJECT DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
METADATA DEVELOPMENT & FUNDING FRAMEWORK
program / project:
QUALITY SEALS  
seal image metadata seal image
LICENSE