ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
γενικό λύκειο
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
κείμενο, στατική αναπαράσταση δεδομένων, διερεύνηση
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες