Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα right arrow icon Συλλογές right arrow icon Digitizing Contemporary Art/Μουσείο Φρυσιρά #4

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΛΥΠΤΟ ΤΟΥ Γ. ΛΑΠΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
τέχνη σύγχρονη τέχνη γλυπτική εικαστικά Γ. Λάππας
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
μαθητής, εκπαιδευτικός
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
γυμνάσιο, γενικό λύκειο
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12-15, 15-18, >18
ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ανεξάρτητο γλώσσας, ελληνικά
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανεξάρτητο γλώσσας
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
αφηγηματικό
ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΧΡΟΝΙΚΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Η' ΑΛΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)
1991
20ος αι
Ελλάδα
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Εικαστικές Τέχνες > Γλυπτική (σύγχρονη τέχνη, αφαίρεση )
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
εικόνα, πηγή - αναφορά
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Frissiras Museum (κάτοχος / πάροχος αντικειμένουεπιμέλεια/επικύρωση μεταδεδομένων), FRISSIRAS MUSEUM (διάθεση αντικειμένουεπιμέλεια/επικύρωση μεταδεδομένων), Λάππας Γιώργος (δημιουργός πρωτότυπου έργουεπιμέλεια/επικύρωση μεταδεδομένων), Lappas George (δημιουργός πρωτότυπου έργουεπιμέλεια/επικύρωση μεταδεδομένων), ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ (επιμέλεια/επικύρωση μεταδεδομένων), , ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (μετασχολιαστής)
  
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
IEP Certifier Icon
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
Photodentro Cultural v1.0 | powered by DSpace