Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα right arrow icon Συλλογές right arrow icon Digitizing Contemporary Art/Μουσείο Φρυσιρά #2

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

BEDLAM, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ζωγραφική Stephen Chambers Bethlem Royal Hospital Bedlam
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
μαθητής, εκπαιδευτικός, άλλος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
γυμνάσιο, γενικό λύκειο
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12-15, 15-18, >18
ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
ελληνικά
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανεξάρτητο γλώσσας, ελληνικά
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
αφηγηματικό
ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΧΡΟΝΙΚΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Η' ΑΛΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)
1998 μ. Χ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Εικαστικές Τέχνες > Ζωγραφική
Φιλοσοφία
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
εικόνα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
συναισθηματικός > να διαμορφώνουν και να ακολουθούν ένα σύστημα αξιών
ψυχοκινητικός > να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Frissiras Museum (κάτοχος / πάροχος αντικειμένουεπιμέλεια/επικύρωση μεταδεδομένων), FRISSIRAS MUSEUM (διάθεση αντικειμένουεπιμέλεια/επικύρωση μεταδεδομένων), Chambers Stephen (δημιουργός πρωτότυπου έργουεπιμέλεια/επικύρωση μεταδεδομένων), ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ (επιμέλεια/επικύρωση μεταδεδομένων), , ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ (μετασχολιαστής)
  
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
IEP Certifier Icon
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
Photodentro Cultural v1.0 | powered by DSpace