Όλα τα Μαθησιακά Αντικείμενα right arrow icon Συλλογή "National Documentation Centre (EKT)" right arrow icon National Documentation Centre #5

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΟΓΙΟΣ, ΕΚΔΟΤΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Έλληνες εκδότες Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας Dimitrakos Dimitrios Δημητράκος Δημήτριος Λεξικά Ελληνικής Γλώσσας Λεξικά
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
μαθητής, εκπαιδευτικός
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
γυμνάσιο, γενικό λύκειο
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12-15 , 15-18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ανεξάρτητο γλώσσας , ελληνικά
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
αφηγηματικό
ΕΥΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΧΡΟΝΙΚΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Η' ΑΛΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ)
Ελληνική Λεξικογραφία
Λεξικά Ελληνικής Γλώσσας
Έλληνες εκδότες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός ( Πρόκειται για αναπαραγωγή φωτογραφίας που απεικονίζει τον Δημήτριο Δημητράκο, λόγιο και εκδότη. Ο εκδοτικός οίκος του Δημήτριου Δημητράκου για πολλά χρόνια εξέδιδε τα βιβλία και τα εποπτικά υλικά του δημοτικού σχολείου. Μείζον εκδοτικό του έργο είναι το Μεγάλο Λεξικό του Δημητράκου το οποίο τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. - Δημήτριος Δημητράκος )
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός ( Πρόκειται για αναπαραγωγή φωτογραφίας που απεικονίζει τον Δημήτριο Δημητράκο, λόγιο και εκδότη. Η σημαντικότερη εκδοτική εργασία του οίκου του ήταν η σύνταξη και έκδοση του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσας στο οποίο για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν όλα τα υπάρχοντα λήμματα λόγια και δημοτικής πιστοποιώντας την αδιάσπαστη συνέχεια της Ελληνικής Γλώσσας. Πρόκειται για έργο αναφοράς για κάθε μελετητή της Ελληνικής Γλώσσας και λεξικογραφίας. - Μέγα Λεξικό Ελληνικής Γλώσσας Δημητράκου )
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
εικόνα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
Κάτοχος / πάροχος αντικειμένου: National Documentation Centre (EKT)
Διάθεση αντικειμένου : Hellenic Aggregator at Veria Public Library
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
Εκδότης μεταδεδομένων: ΙΕΠ, ΙΤΥΕ
  
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΙΕΠ(ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/