Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Νηρηίδες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ Α΄

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Εικονίδιο
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
γη περιβάλλον κλιματικές ζώνες περιφορά της γης ηλιακό σύστημα
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
δημοτικό
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6-9, 9-12
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip (274.11 MB);
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
MicroWorlds Pro (LCSI) -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ελληνικά
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Φυσική
Γεωγραφία-Γεωλογία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
εκπαιδευτικό πακέτο / σύνολο εκπαιδευτικών σεναρίων
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ανάδοχος/οι φορέας/είς έργου: Cybernet - Δ.Παπάζογλου και ΣΙΑ Ο.Ε.
συντονιστής/ές ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Κούτσικος Ιωάννης
φορέας/είς παρακολούθησης και παραλαβής έργου: ΕΑΙΤΥ
υπεύθυνος/οι παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Μεγάλου Ελίνα (ΕΑΙΤΥ)
σύμβουλος/οι παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Βουτσινάκης Κώστας (ΥΠΕΠΘ)
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Κόσσυφας Νίκος (ΕΑΙΤΥ)
εκπαιδευτική / παιδαγωγική ομάδα: Γρίβας Χρηστός
δημιουργός/οί: Cybernet - Δ.Παπάζογλου και ΣΙΑ Ο.Ε.
επιμέλεια: Παπάζογλου Δημήτριος
τεχνική ομάδα: Γκουτζινόπουλος Αντώνης
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Νηρηίδες
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8531/214
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Certifier Icon
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
lisence icon Στοιχεία αναφοράς
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...Περισσότερα
Photodentro Edusoft v2.0 | powered by DSpace