Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Νηρηίδες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ Β΄

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Εικονίδιο
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
ουράνιο σώμα ηλιακό σύστημα γη κλίμα καιρός περιφορά της γης
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
δημοτικό
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6-9, 9-12
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip (546.89 MB);
ΠΡΟΣΘΕΤΟ (PLUGIN)
Google Earth plugin
ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Λογισμικό 'Δυνάμεις και κινήσεις γύρω μας' (Προσαρμογή για το δημοτικό του λογισμικού "Διανύσματα"), "Τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε", "Director"
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ελληνικά
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Γεωγραφία-Γεωλογία
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
εκπαιδευτικό πακέτο / σύνολο εκπαιδευτικών σεναρίων
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ανάδοχος/οι φορέας/είς έργου: ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
συντονιστής/ές ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Σολομωνίδου Χριστίνα
φορέας/είς παρακολούθησης και παραλαβής έργου: ΕΑΙΤΥ
υπεύθυνος/οι παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Μεγάλου Ελίνα (ΕΑΙΤΥ)
σύμβουλος/οι παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Βουτσινάκης Κώστας (ΥΠΕΠΘ)
τεχνική επικύρωση αντικειμένου: Κόσσυφας Νίκος (ΕΑΙΤΥ)
εκπαιδευτική / παιδαγωγική ομάδα: Αθανασιάδης Κοσμάς
δημιουργός/οί: Αθανασιάδης Κοσμάς
επιμέλεια: Σολομωνίδου Χριστίνα
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Νηρηίδες
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8531/239
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Certifier Icon
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
lisence icon Στοιχεία αναφοράς
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...Περισσότερα
Photodentro Edusoft v2.0 | powered by DSpace