Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Χρυσαλλίδες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΕΩΠΛΟΪΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Εικονίδιο
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ευρώπη Ελλάδα διαθεματικός Άτλαντας γεωγραφία πολιτισμός
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
δημοτικό, γυμνάσιο
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9-12, 12-15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip (2141.62 MB);
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ελληνικά
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Γεωγραφία-Γεωλογία
Μαθηματικά
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
εργαλείο εκπαιδευτικού λογισμικού
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ανάδοχος/οι φορέας/είς έργου: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
φορέας/είς παρακολούθησης και παραλαβής έργου: ΕΑΙΤΥ
υπεύθυνος/οι παρακολούθησης καλής εκτέλεσης έργου εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής: Εγγάρχου Δήμητρα (EAITY)
σύμβουλος/οι παρακολούθησης σε παιδαγωγικά θέματα: Διαμαντής Κώστας (ΥΠΕΠΘ)
συντονιστής/ές ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης: Σορολοπίδης Γιώργος
εκπαιδευτική / παιδαγωγική ομάδα: Κωτσάνης Ιωάννης
τεχνική υλοποίηση: Γρυλλάκης Αυγουστίνος
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Χρυσαλλίδες
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8531/246
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Certifier Icon
ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
lisence icon Στοιχεία αναφοράς
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'...Περισσότερα
Photodentro Edusoft v2.0 | powered by DSpace