Όλα τα Εκπαιδευτικά Λογισμικά / Πακέτα 2003-2015 Κίρκη/Αμάλθεια Ι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΑΚΕΤΟ

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ
Εικονίδιο
  
  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
ανάλυση θρησκευτικών πρακτικών θρησκευτική ουδετερότητα
  
ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΠΙΠΕΔΟ
δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9-18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ
application/zip (436.12 MB);
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
πρόσθετο : QuickTime
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
έργο / πράξη:
υποέργο:
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
έργο / πράξη:
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ελληνικά
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΤΥΕ (ΚΙΡΚΗ), ΙΤΥΕ (ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι), ΙΕΠ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι.)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΤΥΕ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Θρησκευτικά
ΤΥΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
εκπαιδευτικός τίτλος πολυμέσων
ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Αναστάσιος Χαρίσης
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής υποέργου: ΙΤΥΕ
Κατασκευαστής / δημιουργός ξενόγλωσσης (πρωτότυπης) έκδοσης: Granada Learning Ltd
Φορέας παρακολούθησης και παραλαβής έργου εξελληνισμού και προσαρμογής: ITYE
Υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού: Kim Jennings
Μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας: Oliver Fowler, Deborah Hall, Kevin McFarlane, Lee Standen, Barbara Wilford
Εξελληνισμός και προσαρμογή: Systema Technologies
Συντονιστής ομάδας εξελληνισμού και προσαρμογής: Γιώργος Κουταλιέρης
Μέλος εκπαιδευτικής / παιδαγωγικής ομάδας εξελληνισμού και προσαρμογής: Αλέξανδρος Καριώτογλου, Δημήτριος Πασάκος, Ανδρέας Χατζηχρήστου, Στέφανος Καραχάλιας, Αγγελική Καριώτογλου
Μέλος τεχνικής ομάδας εξελληνισμού και προσαρμογής: Ορφέας Μαυρίκιος, Γιώργος Κουταλιέρης, Κώστας Στέρπης, Ανδρέας Βασιλάκης, Δέσποινα Aιονέλη, Χρήστος Τσόλκας, Αναστάσιος Χαρίσης, Εταιρία Παραγωγής Modiano
Επιμέλεια μετάφρασης: Σταύρος Καριώτογλου
Παιδαγωγικός σύμβουλος παρακολούθησης έργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Σταμάτης Πορτελάνος
Τεχνικός σύμβουλος παρακολούθησης έργου εξελληνισμού και προσαρμογής: Σίλια Ρονιώτη, Νίκη Σπηριούνη
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χορηγός άδειας χρήσης: Systema Technologies, ΙΤΥΕ
Εκδότης: Systema Technologies, ΙΤΥΕ
Χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
Εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ
  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
8531/251
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΡΚΗ ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Π.Ι. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η πνευματική ιδιοκτησία του εξελληνισμένου λογισμικού «Όψεις της Θρησκείας» ανήκει στην εταιρία Granada Learning Ltd, δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας της αρχικής πρωτότυπης έκδοσης του λογισμικού.
Δικαίωμα διάθεσης και κυκλοφορίας του εξελληνισμένου λογισμικού στην Ελληνική Αγορά έχει η εταιρία Systema Technologies AE.

Το ΥΠΑΙΘ έχει αποκτήσει (στο πλαίσιο του έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ/ΑΜΑΛΘΕΙΑ-Ι) χρονικά απεριόριστη άδεια χρήσης του λογισμικού και του συνοδευτικού υλικού για το σύνολο των ελληνικών σχολείων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και στο σύνολο των σχετικών φορέων και των υπηρεσιών υποστήριξης της δημόσιας εκπαίδευσης (πχ...
Περισσότερα