Όλες οι Πρακτικές


ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σπουδές

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Msc in Computer Studies (E-Commerce), University of Essex, UK

Med Σπουδές στην Εκπαίδευση , Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εργασιακή εμπειρία
Σχέση με την εκπαίδευση / Ιδιότητα
Εκπαιδευτικός
Ειδικότητα/Επιστημονικός κλάδος
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
Βαθμίδα εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια
Ενδιαφέροντα

Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και οικονομικά μαθήματα

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

εικόνα φόρτωσης