Όλες οι Πρακτικές


ΤΣΑΠΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Σπουδές

Απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία.

Εργασιακή εμπειρία
Σχέση με την εκπαίδευση / Ιδιότητα
Εκπαιδευτικός
Ειδικότητα/Επιστημονικός κλάδος
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
Σχολείο/Ίδρυμα/Φορέας απασχόλησης

3ο Γυμνάσιο Ρόδου (Βενετόκλειο)

Δημοσιεύσεις

Στάσεις Ζωής στη Λογοτεχνία 

http://aesop.iep.edu.gr/node/14943

Γνώσεις & Δεξιότητες

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (C2)

Πολύ καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας (C1)

B1 επίπεδο υπολογιστών.

εικόνα φόρτωσης