Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Η ιστορία στο έργο του Νικολάου ΓύζηΦύλλο εργασίας(αρχείο .docx)
  2. Έκθεση έργων ζωγραφικής Παρουσίαση
  3. Ανάλυση Έργων (αρχείο .docx)
  4. Βιογραφικό (αρχείο .docx)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Ιστορία, λεπτομέρεια

ΕΙΚΟΝΑ 1

Ιστορία, λεπτομέρεια

Κου-κου, λεπτομέρεια

ΕΙΚΟΝΑ 2

Κου-κου, λεπτομέρεια

Το κρυφό σχολειό, λεπτομέρεια

ΕΙΚΟΝΑ 3

Το κρυφό σχολειό, λεπτομέρεια