Κυκλώματα Φωτισμού Αλέ-Ρετούρ

  
Κύκλωμα Φωτισμού 1
Κύκλωμα Φωτισμού 2
Your web browser does not support canvas!

Στα κυκλώματα φωτισμού όπως και σε όλα τα μονοφασικά κυκλώματα, για να τροφοδοτηθούν οι ηλεκτρικές καταναλώσεις με ηλεκτρική ενέργεια, χρειάζονται δύο καλώδια: α) τη φάση και β) τον ουδέτερο. Τα δύο αυτά καλώδια σχηματίζουν μία κλειστή αγώγιμη διαδρομή για την μεταφορά της ηλεκτρικής ισχύος. Επομένως, αν θελουμε να διακόψουμε την τροφοδότηση των ηλεκτρικών καταναλώσεων (πχ να σβήσουμε το φως) ή να την θέσουμε σε λειτουργία (να ανάψουμε το φως), τότε στις παροδοσιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπως αυτή του αντικειμένου, αρκεί να τοποθετήσουμε ένα διακόπτη κατά μήκος αυτής της αγώγιμης διαδρομής που είτε θα διακόπτει αυτή την αγώγιμη συνέχεια είτε θα την αποκαθιστά.
Το παρόν αντικείμενο πραγματεύεται δύο κυκλώματα φωτισμού αλέ-ρετουρ, δηλαδή κυκλώματα στα οποία μπορούμε να ελέγξουμε τα φωτιστικά σημεία από δύο ή περισσότερες θέσεις.

Σχεδιάστε το πολυγραμμικό διάγραμμα για ένα κύκλωμα φωτισμού ενός φωτιστικού σημείου που θα έλεγχεται από τέσσερις θέσεις και έπειτα ένα πολυγραμμικό διάγραμμα για έλεγχο από πέντε θέσεις. Τι παρατηρείτε όσον αφορά την πολυπλοκότητα της καλωδίωσης και το πλήθος των καλωδίων;

Διευρεύνηση 1

Παρατηρήστε ότι και στα δύο πολυγραμμικά διαγράμματα οι διακόπτες συνδέονται στον αγωγό της φάσης και όχι στον ουδέτερο αν και ο έλεγχος των φωτιστικών σημείων θα ήταν εξίσου εφικτός και με σύνδεση στον ουδέτερο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η επιλογή;

Διευρεύνηση 2

Απαντώντας στην «Εφαρμογή» του αντικειμένου θα διαπιστώσατε τη μεγάλη πολυπλοκότητα της καλωδίωσης και το μεγάλο πλήθος καλωδίων που απαιτούνται. Γνωρίζετε κάποια εναλλακτική τεχνική ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που απλοποιεί τον έλεγχο της λειτουργίας όχι μόνο των κυκλωμάτων φωτισμού αλλά και το σύνολο της ηλεκτρικής εγκατάστασης προσφέροντας και δυνατότητες «προγραμματισμού» της; Στην τεχνική αυτή, πως μεταφέρονται οι εντολές λειτουργίας των ηλεκτρικών καταναλώσεων από τα χειριστήρια (διακόπτες-μπουτόν) στους καταναλωτές; Τι είναι το "έξυπνο σπίτι" και το KNX; Αναζητήστε πληροφορίες στον ιστότοπο http://www.knx.gr/ ή σε ιστοτόπους εταιρειών που πωλούν υλικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Επιλογή κυκλώματος

Έλεγχος κυκλώματος

Διακόπτης Δ1

Διακόπτης Δ2

Αποτελέσματα!

Στοιχεία Θεωρίας

Εφαρμογή

Διερεύνηση