Το παρόν αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΥΠΠΕΘ, το οποίο υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μελέτη τριφασικού κυκλώματος

Έκδοση:

1.0

Ημερομηνία:

24.09.2018

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:

Νικόλαος Χατζηαθανασίου, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων & ΠΕ86 Πληροφορικής, MSc

Σοφία Νικητοπούλου, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων & ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, MA

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:

Νικόλαος Χατζηαθανασίου, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων & ΠΕ86 Πληροφορικής, MSc

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ:

Νικόλαος Χατζηαθανασίου, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων & ΠΕ86 Πληροφορικής, MSc

Γεώργιος Πισκοπάνης, Εικονογράφος-Γραφίστας

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κυπαρισσία Παπανικολάου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ανώτατης Σχολής ΠΑιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

 

ΕΚΔΟΤΗΣ:

ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:  ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (LOR)

Το παρόν χορηγείται με άδεια CC BY-NC-SA 4.0. (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 4.0), δηλαδή, διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του δικαιούχου της άδειας. Οποιοδήποτε παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.