Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
      1      
     2       
   3         
  4          
5            
6       7       
          
          
          
          

Οριζόντια:

2. Ο Δαβίδ είχε ονειρευτεί να κτίσει ένα ............για τον Κύριο.
4. Η φήμη για τη ...............και τη δύναμη του Σολομώντα εξαπλώθηκε σ' όλη την περιοχή.
6. Ο Ναός χτίστηκε στο πιο ψηλό σημείο της ...................

Κάθετα:

1. Σύμφωνα με την .............Διαθήκη, ήταν ένα πέτρινο μακρόστενο κτίριο που χωριζόταν σε τρία τμήματα.
3. Ο Δαβίδ όρισε διάδοχο του όσο ακόμα ζούσε. Ήταν ο ................ο γιος που είχε αποκτήσει με τη Βηρσαβεέ.
5. Ο βασιλιάς έκλεισε ..............με όλους τους λαούς που συνόρευαν μαζί του και οι ισχυροί της εποχής επεδίωκαν να είναι σύμμαχοί του.
7. O Ναός χτίστηκε πάνω στο λόφο ................