Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. "Οι 10 εθνικοί δρυμοί της Ελλάδας" Αρχείο γεωγραφικών χαρακτηριστικών (αρχείο .kmz, που εκτελείται με Mozilla Firefox, αλλά όχι σε νεότερες εκδόσεις Chrome/Explorer 64bit).
    Αφού ανοίξετε το αρχείο με το Google Earth, επιλέξτε: "Προσωρινά μέρη" και μετά κλικ στην επιλογή "Eθνικοί δρυμοί της Ελλάδας".
  2. Σχετικά με τα αρχεία KML και KMZ Υπερσύνδεσμος
  3. Λήψη εφαρμογής Google Earth Υπερσύνδεσμος

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Οι 10 εθνικοί δρυμοί της Ελλάδας