Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Κινήσεις(Genika.pdf)
  2. Φύλλο Εργασίας 1 - Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση(FE11.1.1.pdf)
  3. Φύλλο Εργασίας 2 - "Μεικτή" ευθύγραμμη κίνηση(FE11.1.1.pdf)
  4. Τα αρχεία της προσομοίωσης (kiniseis.zip)
  5. Το Λογισμικό MODELLUS 2.5

Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

"Μεικτή" ευθύγραμμη κίνηση

Για να τρέξουν οι προσομοιώσεις :
1. Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Modelus 2.5.
2. Κατεβάζουμε τα αρχεία των προσομοιώσεων κάνοντας κλικ στην επιλογή "Τα αρχεία της προσομοίωσης".
3. Αποσυμπιέζουμε τα αρχεία σε έναν φάκελο πχ C:\Modelus (Η διαδρομή και το όνομα του φακέλου δεν πρέπει να περιέχουν Ελληνικούς χαρακτήρες).
4. Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο προσομοίωσης.