Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Η μελέτη του φαινομένου της κίνησης από το Γαλιλαίο(Genika.pdf)
  2. Φύλλο Εργασίας 1(FE15.1.1.pdf)
  3. Φύλλο Εργασίας 1(FE15.2.1.pdf)
  4. Τα αρχεία της προσομοίωσης (gali_bs.zip)
  5. Το Λογισμικό MODELLUS 2.5

Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Η μελέτη του φαινομένου της κίνησης από το Γαλιλαίο

Για να τρέξουν οι προσομοιώσεις :
1. Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Modelus 2.5.
2. Κατεβάζουμε τα αρχεία των προσομοιώσεων κάνοντας κλικ στην επιλογή "Τα αρχεία της προσομοίωσης".
3. Αποσυμπιέζουμε τα αρχεία σε έναν φάκελο πχ C:\Modelus (Η διαδρομή και το όνομα του φακέλου δεν πρέπει να περιέχουν Ελληνικούς χαρακτήρες).
4. Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο προσομοίωσης.