Χρήσεις των υλικών ανάλογα με τις ιδιότητές τους

Η επιλογή ενός υλικού για μια συγκεκριμένη χρήση
εξαρτάται φυσικά από τις ιδιότητές του. Η κατασκευή
και μελέτη των ιδιοτήτων των υλικών είναι το αντικεί-
μενο της επιστήμης των υλικών.
Προσπάθησε παρακάτω να επιλέξεις το κατάλληλο
υλικό για κάθε χρήση με βάση τις ιδιότητές του.

 
 
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να πας στο κουίζ.
Η επιστήμη των υλικών πρέπει να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη.