Φυσικά και τεχνητά υλικά

Ορισμένα προϊόντα ο άνθρωπος τα χρησιμοποιεί όπως
τα παίρνει από τη φύση, και για αυτό χαρακτηρίζονται
φυσικά υλικά. Παράλληλα μετασχηματίζει φυσικά υλικά (πρώτες ύλες) και παράγει νέα υλικά που είναι τα τεχνητά υλικά. Προσπάθησε παρακάτω να κατατάξεις διάφορα
υλικά σε φυσικά και τεχνητά.

 
 
 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να πας στο κουίζ.
Είμαι σίγουρος ότι η Χημεία έχει την πιο καθοριστική συμβολή στη μετατροπή φυσικών πρώτων υλών σε νέα πολύ χρήσιμα τεχνητά προϊόντα.