Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Από τη γραφική παράσταση θέσης-χρόνου στη δημιουργία κίνησης(Genika.pdf)
  2. Φύλλο Εργασίας 1(FE2.1.1.pdf)
  3. Φύλλο Εργασίας 2(FE2.1.2.pdf)
  4. Φύλλο Εργασίας 3(FE2.1.3.pdf)
  5. Τα αρχεία της προσομοίωσης (grxt1.zip)
  6. Το Λογισμικό MODELLUS 2.5

Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Από τη γραφική παράσταση θέσης-χρόνου στη δημιουργία κίνησης

Για να τρέξουν οι προσομοιώσεις :
1. Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Modelus 2.5.
2. Κατεβάζουμε τα αρχεία των προσομοιώσεων κάνοντας κλικ στην επιλογή "Τα αρχεία της προσομοίωσης".
3. Αποσυμπιέζουμε τα αρχεία σε έναν φάκελο πχ C:\Modelus (Η διαδρομή και το όνομα του φακέλου δεν πρέπει να περιέχουν Ελληνικούς χαρακτήρες).
4. Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο προσομοίωσης.