Η ατμόσφαιρα της γης

H γη περιβάλλεται από ένα μίγμα αερίων που αποτελεί
την ατμόσφαιρά της. Το ύψος της φθάνει περίπου
τα 1.000 χιλιόμετρα.
Η ύπαρξή της, αλλά και η σύσταση του μίγματος των
αερίων καθιστούν δυνατή την ύπαρξη ζωής στον πλα-
νήτη μας. Μας δίνει το οξυγόνο να αναπνέουμε αλλά
μας προφυλάσσει επίσης από την επικίνδυνη ηλιακή
και κοσμική ακτινοβολία και την πτώση των μετεωριτών.

 
 
 
Και γιατί σταματάει στα 1.000 χλμ.;
 
   
Σελίδες: