Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Μελέτη του φαινομένου της διάθλασης σε εικονικό εργαστήριο(Genika.pdf)
  2. Φύλλο Εργασίας 1(FE7.1.1.pdf)
  3. Φύλλο Εργασίας 2(FE7.2.1.pdf)
  4. Τα αρχεία της προσομοίωσης (diathlasi.zip)
  5. Το Λογισμικό MODELLUS 2.5

Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Μελέτη φαινομένου της διάθλασης

Για να τρέξουν οι προσομοιώσεις :
1. Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Modelus 2.5.
2. Κατεβάζουμε τα αρχεία των προσομοιώσεων κάνοντας κλικ στην επιλογή "Τα αρχεία της προσομοίωσης".
3. Αποσυμπιέζουμε τα αρχεία σε έναν φάκελο πχ C:\Modelus (Η διαδρομή και το όνομα του φακέλου δεν πρέπει να περιέχουν Ελληνικούς χαρακτήρες).
4. Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο προσομοίωσης.