Διύλιση αργού πετρελαίου

Το αργό πετρέλαιο είναι μίγμα αερίων, υγρών και στε-
ρεών υδρογονανθράκων. Η πρώτη επεξεργασία μετά
την εξόρυξή του είναι ο διαχωρισμός των συστατικών
του, η διύλισή του. Με τη διύλιση παραλαμβάνουμε
διάφορα μίγματα υδρογονανθρακών οι οποίοι, όμως,
έχουν παρόμοιες φυσικές ιδιότητες. Έτσι, κάθε μίγμα
προϊόν της διύλισης, όπως το ντίζελ ή η βενζίνη
περιέχει υδρογονάνθρακες με παραπλήσιο αριθμό
ανθράκων και σημεία βρασμού.

 
 
Και πως γίνεται αυτό;
 
   
Σελίδες: