Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
    1              
       2           
  3                
                
                
                
                
 4      5             
                
                
6                  
                
    7              
                
    8              
                
                
                
   9               

Οριζόντια:

3. Το 1204, όταν οι ............. κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη, προκάλεσαν στο ναό μεγάλες καταστροφές.
4. Αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας ήταν ο .............. από τις Τράλλεις και ο Ισίδωρος από τη Μίλητο.
6. Ο ναός της Αγίας Σοφίας είναι το σημαντικότερο αρχιτεκτονικό κτίσμα στην .......................
7. Ο ναός της Αγίας Σοφίας ανοικοδομείται από τον .....................
8. Από το 537 μέχρι το 1453, η Αγία Σοφία ήταν το κέντρο της ........................
9. Ο τύπος του ναού της Αγίας Σοφίας είναι ...............με τρούλο και χωρίζεται σε τρία κλίτη.

Κάθετα:

1. Από το 1453, που η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Τούρκων, η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε ............
2. Το 1934 με απόφαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου, ο ναός μετατράπηκε σε ...............
5. Παρ’ όλες τις φυσικές και ανθρώπινες καταστροφές, η Αγία Σοφία στέκει ακόμη επιβλητική και .................