Ένα κήρυγμα του Χριστού στη Ναζαρέτ με ξεχωριστή σημασία

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1          2    
3            
          
4            
          
5            
          
    6   7       
          
          
          
          
          
          
          

Οριζόντια:

3. Στη Ναζαρέτ εμφανίζονται οι πρώτες αμφισβητήσεις του προσώπου και του έργου του Ιησού. Η ζωή του συνεχίζει να ................
4. Το Άγιο Πνεύμα .............(=ανακήρυξε) τον Ιησού ως Μεσσία και αρχηγό της νέας ανθρωπότητας στον Ιορδάνη κατά τη βάπτισή του.
5. Μικρή και φτωχή κωμόπολη στη Γαλιλαία, πατρίδα του Ιησού.
6. Ο Ιησούς ξετύλιξε το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη ...............

Κάθετα:

1. Η πόλη αυτή ήταν συγκοινωνιακός κόμβος δρόμων που οδηγούσαν από τη Μεσοποταμία στην Αίγυπτο κι από τις ανατολικές περιοχές της χώρας στις δυτικές.
2. Μιλώντας για .................. του Θεού εννοούμε την καινούρια ανθρωπότητα που άρχισε με τον ερχομό και το έργο του Χριστού.
7. Την εποχή του Χριστού κάθε ισραηλιτική κοινότητα, είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε στη Διασπορά, είχε τη ................της (= σύναξη, συγκέντρωση).