Η γέννηση του Ιησού Χριστού: Γενέθλια της νέας ανθρωπότητας

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
       1     
    2        
          
3    4          
          
          
 5           
          
 6      7       
          
          
          
          
     8       

Οριζόντια:

2. Στα ................των μάγων δόθηκαν οι εξής συμβολισμοί σε σχέση με τον Χριστό: ο χρυσός ως τιμή σ' αυτόν ως τον νέο βασιλιά του κόσμου, το λιβάνι ως Θεό, η σμύρνα ως αυτόν που θα θυσιαζόταν για χάρη των ανθρώπων.
3. Ο Μέγας .................ονόμασε τα Χριστούγεννα «γενέθλιον ημεραν της ανθρωπότητος».
5. Στη ............της Ιουδαίας είχε γεννηθεί και ο βασιλιάς Δαβίδ.
6. Η ..............(=παχνί) είναι το σημείο του στάβλου, από όπου τα ζώα τρώνε την τροφή τους.
8. Οι μάγοι προσκύνησαν τον μικρό Ιησού σε ............

Κάθετα:

1. Οι .................ήταν άντρες σοφοί και μορφωμένοι από την Περσία. Παρατηρούσαν και μελετούσαν τα άστρα.
4. Η λέξη .....................σημαίνει αυτόν που γλιτώνει, που σώζει και ελευθερώνει από οτιδήποτε υποδουλώνει τον άνθρωπο (προσωπικό και κοινωνικό κακό: αμαρτία, αδικία, εκμετάλλευση, πόνο, φόβο, θάνατο κ.ά.).
7. Ο ...........ήταν Άραβας από την Ιδουμαία. Οι Ρωμαίοι τον όρισαν ως βασιλιά της Ιουδαίας. Βασίλεψε από το 37 π.Χ. - λίγο μ.Χ.