Ο άνθρωπος στο αρχικό του μεγαλείο

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
1          2              
                    
      3                
     4                 
    5                  
6                      
                    
    7                  
                    
       8               
   9                   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Οριζόντια:

1. Για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου υπάρχουν δυο διηγήσεις που ...................................
4. Το «καθ' ομοίωσιν» αναφέρεται στο βασικό στόχο που είναι η ομοίωση και ένωση με το Θεό, η ....................
6. H σύγχρονη επιστήμη ερμηνεύει την προέλευση του ανθρώπου ως αποτέλεσμα βιολογικής εξέλιξης από κατώτερα .............. είδη.
7. Η διήγηση της δημιουργίας της γυναίκας (σημαίνει πολλά. Ο Θεός δημιουργεί τη γυναίκα ως ………….
9. Κατά την ερμηνεία που έδωσε η Εκκλησία το«κατ' εικόνα» αναφέρεται στα πνευματικά εκείνα στοιχεία που καθορίζουν και την έννοια του προσώπου: είναι το λογικό και η ελεύθερη ............... (το αυτεξούσιο).

Κάθετα:

2. Το κείμενο της Γένεσης γράφτηκε κατά την παράδοση από το .............. , χρονολογείται από το 13ο αιώνα π.Χ.
3. Με τον ίδιο τρόπο που η ..................διηγείται τη δημιουργία του κόσμου και το θεολογικό νόημά της διηγείται και τη δημιουργία του ανθρώπου.
5. H θεωρία της εξέλιξης πρωτοδιατυπώθηκε από τον Κ. ..............
8. H επιστήμη προσπαθεί να βρει τον τρόπο που εξελίχθηκε η δημιουργία από τα κατώτερα προς τα ανώτερα και τον άνθρωπο, χωρίς να μπορεί να δώσει απάντηση για το ................. του.