Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη

Σταυρόλεξο

  
Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν δεν γνωρίζετε κάποια απάντηση μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" για να σας βοηθήσει με ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο για να δείτε την ερώτηση για το συγκεκριμένο αριθμό.
 1         2      
            
   3           
  4            
5              
            
      6        
            
    7          
            
     8         

Οριζόντια:

1. Η Αγία Αικατερίνη έπεισε τη ............. με τη ρητορική της τέχνη να γίνει χριστιανή.
3. Η Αγία Αικατερίνη γνώριζε πολλές γλώσσες και είχε μελετήσει τους αρχαίους Έλληνες ποιητές, σοφούς και ............
5. Ο αυτοκράτορας ............. έχτισε μοναστήρι στο Σινά προς τιμήν της Αγίας Αικατερίνης.
6. Η Αγία Αικατερίνη αρνήθηκε να θυσιάσει στα ...............
7. Ο ίδιος ο .......... στη διαθήκη του, ζήτησε να το σεβαστούν το μοναστήρι στο Σινά και να μην το καταστρέψει κανείς.
8. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, άγγελοι μετέφεραν το σώμα της στη χερσόνησο του ...........

Κάθετα:

2. Η Αγία Αικατερίνη ζούσε στην .................. και καταγόταν από βασιλική γενιά.
4. Η δύναμη για να αλλάξουμε τον κόσμο βρίσκεται στην ............. μας και όχι στο σώμα μας!