Περιεχόμενα Μαθησιακού Αντικειμένου

  1. Αραίωση και ανάμιξη διαλυμάτων ισχυρών ηλεκτρολυτών Οδηγίες για τον καθηγητή (αρχείο .pdf)
  2. Εικονικό εργαστήριο Χημείας: IrYdium Chemistry Lab Οδηγίες χρήσης (αρχείο .pdf)
  3. Αραίωση και ανάμιξη διαλυμάτων ισχυρών ηλεκτρολυτών Φύλλο αξιολόγησης (αρχείο .pdf)
  4. Αραίωση και ανάμιξη διαλυμάτων ισχυρών ηλεκτρολυτών Φύλλο εργασίας (αρχείο .pdf)
  5. Η εφαρμογή VLab (για την εκτέλεση της εφαρμογής VLab θα πρέπει να τρέξετε το αρχείο VLab.exe μέσα από το rar ή κάνοντας το αποσυμπίεση σε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή σας)

Ενδεικτικά Στιγμιότυπα

Εικόνα 1

ΕΙΚΟΝΑ 1

Με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου μπορεί να μετρηθεί το pH διαλύματος NaOH 1M.

Εικόνα 2

ΕΙΚΟΝΑ 2

Περιγραφή εικονικού εργαστηρίου και των οργάνων που χρησιμοποιούνται για την αραίωση διαλύματος NaOH 1Μ.